Çerezler daha iyi kullanıcı deneyimi sunmamıza yardımcı olur. Web sitemizi kullanarak çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş sayılırsınız.
15 Mart 2020 0 yorumlar

Her Müslümanın Bilmesi Gereken Sorular

1. Müslüman mısın?
Elhamdülillah Müslümanım.

2. Müslümanım demenin manası nedir?
Allah´ı bir bilmek, Kur´an-ı Kerim´i ve Muhammed Aleyhisselam´ı tasdik etmektir.

3. Ne zamandan beri Müslümansın ?
"Kâlû Belâ" dediğimiz zamandan beri Müslümanım.

4. "Kâlû Belâ" zamanı neye derler?
Misak´a derler. Yani Allah-u Teala ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben:
" Elestü birabbiküm " yani (Ben sizin rabbiniz değil miyim) diye sordu. Onlar da: "Kâlû Belâ" (Evet Rabbimizsin ) dediler. O zamandan beri Müslümanım demektir.

5. Rabbin kimdir ?
Allah

6. Seni kim yarattı ?
Allah

7. Sen kimin kulusun ?
Allah´ın kuluyum.

8. İslamı ve Müslümanlığı öğrenmek farz mıdır?
İslamı ve Müslümanlığı öğrenmek mutlak farzdır.

9. Allah´ın bir olduğuna delilin nedir ?
Sure-i İhlas´ın ilk ayeti kerimesidir.

10. Sure-i İhlas´ın ilk ayeti kerimin manası nedir ?
Sen söyle ki ey Habibim Allah birdir..

11. Allah´ın sıfatlarını öğrenmek farz mıdır?
Evet farzdır. İmanın esaslarıdır.

12. Allah´ın zatı hakkında düşünce caiz midir ?
Caiz değildir. Çünkü akıl Allah´ın zatını anlamaktan acizdir. Allah´ın ancak sıfatı hakkında düşünülür.

13. Nereden geldin, nereye gideceksin ?
Allah´dan geldim, Allah´a gideceğim.

14.Niçin geldin ?
Allah´a kulluk için

15. İman-ı yeis nedir ?
Firavun gibi ölürken iman etmektir.

16.Firavun gibi ölürken iman muteber midir ?
Muteber değildir.

17. Tevbei yeis nedir ?
İmanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir.

18. İmanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbesi muteber midir ?
Muteberdir.

19. Dinin hangi dindir ?
İslam dinidir.

20. Kitabın hangi kitaptır ?
Kur´an´dır.

21. Kıblen neresidir ?
Kabe-i Muazzamadır.

22. Kimin zürriyetindensin?
Adem Aleyhisselam´ın zürriyetindenim.

23. Kimin milletindensin?
İbrahim Aleyhisselam´ın milletindenim.

24. Kimin ümmetindensin ve peygamberin kim ?
Hz. Muhammed Aleyhisselam

25. Peygamberimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor?
Mekke´de doğdu. 53 yaşında Medine´ye hicret etti. Şimdi Medine´de "Ravza-i Mütaharra"sındadır.

26. Peygamberimizin kaç adı vardır ?
Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud.

27. Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir?
Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem´dir.

28. Peygamberimizin babasının adı nedir?
Abdullah´tır.

29. Annesinin adı nedir ?
Amine´dir.

30. Süt annesinin adı nedir ?
Halîme'dir.

31. Dedesinin adı nedir ?
Abdülmüttaliptir.

32. Peygamberimiz kaç yaşında iken kendisine fiilen peygamberlik geldi ?
40 yaşında.

33. Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı ?
23 sene peygamberlik yaptı.

34. Peygamberimiz nerede doğdu?
Mekke-i Mükerreme´de.

35. Hangi tarihte doğdu ?
571 tarihinde

36. Hangi tarihte nereye hicret etti ?
622 tarihinde Medine´ye hicret etti.

37. Fani hayatı hangi yılda kaç yaşında sona erdi ?
632 yılında, 63 yaşında sona erdi.

38. Peygamberimizin kaç kızı vardı ?
Dört kızı vardı.
1) Zeynep
2) Rukiyye
3) Ümmü Gülsüm
4) Fatıma´dır.

39. Peygamberimizin kaç oğlu doğdu ?
Üç oğlu oldu. 1) Kasım 2) Abdullah (Diğer adı Tayyip ) 3) İbrahim hazretleridir.

40. Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayarmısın ?
1) Hazret-i Hadice
2)Hazret-i Sevde
3) Hazret-i Aişe
4) Hz. Hafsa
5) Hz. Zeynep b.Huzeyme
6) Hz. Ümmi Seleme
7) Hz. Zeynep binti Cahş
8) Hz. Cuveyriye
9) Hz. Ümmü Habibe
10) Hz. Safiyye
11) Hz. Meymune
12) Hazreti Mariye,

41. Peygamberimizin hanımları bizim neyimiz olur ?
Onlar bütün müminlerin annesidir.

42. Peygamberimizin ilk hanımı kimdir ?
Hz.Hatice validemizdir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür.

43. Peygamberimizin son hanımı kimdir ?
Hz. Aişe validemizdir.

44. Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayar mısınız?
Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslamiyeti yaymaktır.

45. Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir ?
Hz. Aişe ´dır.

46. Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir ?
Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem´dir.

47. Peygamber Efendimizin kaç torunu vardır ?
İki torunu vardır :
1) Hasan
2) Hüseyin ( Radıyallahü anhuma ).

48. Peygamberimizin torunları Hasan Hüseyin kimin çocuklarıdır ?
Hz. Ali ve Hz. Fatıma

49. Allah´ın emrettiği şeylerin en önemlisi nedir ?
Tevhid´dir.

50. Tevhid nedir ?
Allah´ın birliğini bilmek , yalnız ona kulluk etmektir.

51. Allah´ın yasakladığı en büyük günah nedir ?
Şirk´tir.

52. Şirk nedir ?
Allah´a ortak koşmak, ondan başka Allah ( İlah - Tanrı ) olduğunu söylemek.

53. Peygamber kime denir ?
Ahkam-i ilahiyeyi insanlara tebliğ için Allah´ın vazifelendirdiği zata denir.

54. Allah, Peygamberleri niçin gönderdi ?
Şirkten korumak, tevhide çağırmak için

55. Allah tarafından mahlukata gönderilen Peygamberlerin sayısı kaçtır ?

Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre yüz yirmi dört bin, bir rivayete göre, iki yüz yirmi dört bin.
56. En büyük Peygamberler kimlerdir ?
Hz.Muhammed , Hz.Nuh, Hz.İbrahim , Hz.Musa ve Hz. İsadır.

57. Kur´an-ı Kerim´de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır?
Yirmisekiz.

58. 28 Peygamberin İsimlerini sayar mısınız ?
Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyyup, Şuayp, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Yunus, İlyas, Elyesa, Zülkifl, Zekerriyya, Yahya, İsa, Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn ve Hazret-i Muhammed Mustafa Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmaiyn hazeratıdır. Üzeytr, Lokman ve Zülkarneyn ( aleyhimüsselam ) hazretlerine bazıları velidir, demişlerdir.

59. Peygamberimiz bir millete mi yoksa bütün insanlığa mı gönderildi ?
Bütün insanlığa gönderildi.

60. Resul nedir ?
Müstakil bir şeriat getiren veya evvelki peygamberin şeriatına yeni hükümler ilave eden peygamberdir.

61. Nebi nedir ?
Kendisinden önce veya zamanındaki resulün şeriatına tabi olan Peygamberdir. Her resul aynı zamanda nebidir, fakat her nebi resul değildir. Her resul aynı zamanda nebidir. Fakat her nebi resul değildir. Her ikisine peygamber denir.

62. İlk nebi kimdir?
Adem ( aleyhisselam) dır.

63. İlk resul kimdir ?
Nuh ( aleyhisselam) dır.

64.İnsanlar öldükten sonra ne olacaklar ?
Tekrar dirileceklerdir.

65. İnsanlar dirildikten sonra ne olacaklar ?
Dünyada yaptıklarının mükafatını veya cezasını görecekler.

66. Öldükten sonra dirilmeyi yalanlayan kimse ne olur ?
Dinden çıkar, kâfir olur.

67. Melek nedir ?
Allah´ın nurdan yarattığı ve kadın ve hayvan dışında istedikleri şekle girebilen , daima ibadet eden günahsız varlıklardır.

68. Dört büyük melek hangileridir ?
Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail

69. Meleklerin görevleri nelerdir?
Allah´a hamd etmek, O´nu tesbih etmek, O´nu zikretmek. O, ne emrediyorsa onu yapmaktır. Bazı meleklerin özel görevleri vardır.

70. Cebrail´in görevi nedir?
Peygamberlere vahiy ve kitap getirir.

71. Mikail´in görevi nedir ?
Tabiat olayları, rızık taksimatıyla görevlidir.

72. İsrafil´in görevi nedir ?
Kıyamette Sur´a üflemek

73. Azrail´in görevi nedir ?
Allah´ın emriyle can almak

74. Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir?
Tevrat Hz.Musa'ya, Zebur Hz.Davud'a, İncil Hz.İsa'ya, Kur´an-ı -Kerim Peygamberimiz Muhammed Mustafa ( Sallallahü aleyhi ve sellem ) Efendimize inmiştir.

75. Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir ?
Allah´ın, dört kitaptan başka Cebrail vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir. Ademe 10, Şite 50, İdrise 30, İbrahime ise 10 suhuf verilmiştir.

76. Mezhep kaçtır ?
İkidir.

77. Nelerdir ?
İtikatta mezhep, amelde mezhep

78. İtikattaki mezhep imamları kaçtır ve kimlerdir?
İkidir. İmam Ebu Mansur Muhammed Matüridi ve İmam Ebü´l Hasani´l Eşari Hazretleridir

79. Amelde mezhep kaçtır ve nelerdir ?
Dörttür. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir.

80. İtikatta mezhebin nedir ?
Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebidir.

81. Amelde mezhebin nedir ?
Hanefi mezhebidir.

82. Bizi itikattaki mezhebimizin imamı kimdir?
Ebu Mansur Muhammed Matüridi Hazretleridir.

83. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine mensup olanların itikatta imamları kimdir?
Ebü´l Hasani´l Eşari Hazretleridir.

84. İmam Ebu Muhammed Matüridi nerelidir, ne zaman vefat etmiştir?
Semerkand´ın Maturid köyündendir. Türktür. Hicri (333) tarihinde vefat etmiştir.

85. İmam Ebü´l Hasani´l Eşari Hazretleri nerelidir Ne zaman vefat etmiştir?
Basra´lı olup Hicri (324) tarihinde vefat etmiştir.

86. Namazın kazaya kalmasının meşru sebepleri kaçtır, sayar mısınız.?
Üçtür.
A) Uyku
B) Muharebe esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak
C) Unutmak.

87. Kaç tane kandil vardır, nelerdir ?
Beş tane kandil vardır.
Mevlid Kandili : Peygamberimizin dünyaya geldiği gecedir
Regaib Kandili : Hz. Amine´nin Peygamberimize hamile olduğunu anladığı gecedir.
Mirac Kandili : Peygamberimizin, ilahi saltanatı seyretmek üzere Allah´ın daveti ve gücü ile bir mucize olarak göklere ve daha nice alemlere seyahat ettiği gecedir.
Berat Kandili : Kur´an-ı Kerim´in levh-i mahfuzdan sema-i dünyaya indirildiği, insanların bir senelik hayat ve rızıklarının gözden geçirildiği, müslümanların af ve lütuflara nail olduğu gecedir.
Kadir Gecesi : Kur´an-ı Kerim´in dünya semasından Peygamberimize indirilmeye başladığı gecedir.

88. Kabir suali kime sorulmaz?
Peygamberlere, çocuklara (akıl baliğ olmayanlara) ve delilere

89. Din nedir?
Akıl sahibi insanları kendi istek ve arzularıyla sırf hayır ve saadete ulaştıran, ilahi bir kanundur.

90. İslam nedir?
Peygamber Efendimizin tebliğ buyurduğu hükümleri kalb ile tasdik, dil ile ikrar edip, onları bütün hayatında yaşamaktır.